TAKARATAS SHIMANO 22H-0
TAKARATAS SHIMANO 22H

7,39